Sobre la empresa

"På Merck arbetar vi för att uppnå framsteg för patienter, läkare och samhälle. Vi sätter våra patienter i centrum i allt vi gör med målet att förbättra, förlänga och skapa liv.
Detta avsnitt är endast avsett för användare utanför USA och Kanada. Om du har några medicinska frågor om en Merck-produkt som patient eller yrkesman kan du kontakta oss via de medicinska informationstjänster som är tillgängliga för ditt land."

Dirección

Visiting adress: Frösundaviks allé 1
Post adress: Box 3033
169 70
Sweden

Datos de contacto

Teléfono de información médica
+46-(0)8 562 445 00

Horario de atención
8:30-16:30

Correo electrónico de Información Médica
medinfo.nordic@merckgroup.com

Efectos secundarios y reclamaciones de producto

Comunicar un efecto adverso por teléfono
+46-(0)8-562 445 00

Comunicar un efecto adverso por correo electrónico
drug.safety.nordic@merckgroup.com

Merck productos

Los medicamentos marcados con unestán sujetos a un seguimiento adicional que permite la rápida identificación de nueva información de seguridad. Usted puede contribuir comunicando cualquier efecto secundario que conozca.

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Bavencio®
(Avelumab )

Campral ®
(akamprosat )

Cetrotide®
(cetrorelix)

Crinone®
(progesteron)

Emconcor®
(bisoprololfumarat)

Emconcor®CHF
(bisoprololfumarat)

Erbitux®
(Cetuximab )

Euthyrox®
(levotyroxinnatrium)

Glucophage®
(metformin)

GONAL-F®
(follitropin alfa)

Mavenclad®
(kladribin)

Neurobion®
(tiaminhydroklorid,pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin)

Ovitrelle®
(koriongonadotropin alfa)

Pergoveris®
(follitropin alfa, lutropin alfa)

Rebif®
(interferon beta 1a)

Saizen®
(somatropin )

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Ultima actualización: 04/03/2020