Over

Takeda is een patiëntgericht, op waarden gebaseerd, O&O gedreven, wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich inzet om betere gezondheid en een heldere toekomst te bieden aan mensen wereldwijd. Onze passie en het nastreven van mogelijk levensveranderende behandelingen voor patiënten zijn diep geworteld in meer dan 240 jaar van de onderscheidende geschiedenis in Japan.

Adres

Mercuriusplein 11; 5e verdieping
2132 HA Hoofddorp
Nederland

Contact details

Medische Informatietelefoon
+31 (0) 202035492

Medische informatie website
https://www.globalmedical.takeda.com/

Medische informatie E-mail
medinfoEMEA@takeda.com

Bijwerkingen en productklachten

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb: www.lareb.nl. U kunt ook bijwerkingen en productklachten direct bij ons melden via de contactformulier op ons website: https://www.takeda.com/nl-nl/Contact/

Meld een ongewenst voorval Telefoon
+31 (0) 202035492

Meld een ongewenst e-mailbericht
ae.NLD@takeda.com

Company website
https://www.takeda.com/nl-nl/

Technische productklachten
QA.NL@takeda.com

andere drugsafety klachten
GPSE.FranceBeNeLux@takeda.com

Takeda producten

Geneesmiddelen gemarkeerd met een zijn onderworpen aan aanvullende monitoring. Dit maakt een snelle identificatie van nieuwe veiligheidsinformatie mogelijk. U kunt helpen door bijwerkingen te melden die u kunt krijgen.

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Adcetris®
(brentuximab vedotin)

Advate®
(humane stollingsfactor VIII)

Adynovi®
(humane stollingsfactor VIII)

Alofisel®
(darvadstrocel)

Alunbrig®
(brigatinib)

AT-III® (Anti-trombine III)
(antithrombine III)

Ceprotin®
(humaan proteïne C)

Cinryze®
(C1-esteraseremmer)

Circadin®
(melatonin)

Cuvitru®
(humane, normale immunoglobuline (subcutaan))

Elaprase®
(idursulfase)

Elvanse®
(lisdexamfetaminedimesylaat)

Entyvio®
(vedolizumab)

Equasym XL®
(methylfenidaathydrochloride)

Feiba®
(Factor VIII inhibitor bypassing activity)

Firazyr®
(icatibant)

Fosrenol®
(lanthaancarbonaathydraat)

Gammagard SD®
(humane, normale immunoglobuline (intraveneus))

Humaan albumine
(humaan albumine)

Hydrocobamine®
(hydroxocobalamin)

HyQvia®
(humane, normale immunoglobuline (subcutaan))

Instanyl®
( fentanylcitrate)

Intuniv®
(guanfacine hydrochloride)

Kiovig®
(humane, normale immunoglobuline (intraveneus))

Levothyroxine Nycomed®
(levothyroxine)

Mezavant®
(mesalazine)

Natpar®
(parathyroid hormoon)

Ninlaro®
(ixazomib)

Obizur®
(anti hemofilie factor VIII)

Plenadren®
(hydrocortison)

Replagal®
(agalsidase alfa)

Resolor®
(prucalopride)

Rixubis®
(nonacog-gamma recombinant humane stollingsfactor IX)

Takhzyro®
(lanadelumab)

Veyvondi®
(vonicog alfa)

Vpriv®
(velaglucerase alfa)

Xagrid®
(anagrelide hydrochloride)

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Laatst bijgewerkt: 28-03-2023