About

Σχετικά με τη Novartis
Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες μας. Περίπου 108.000 άνθρωποι, πάνω από 140 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και η εταιρεία απασχολεί 400 περίπου άτομα σε όλη την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis Hellas:
Website: www.novartis.gr
Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/
LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/
YouTube channel: Novartis Hellas

Address

Νovartis (Hellas) A.E.B.E.
12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14451, Μεταμόρφωση

Contact details

Medical Information phone number
+30 210 28 16 415

Hours of operation
Mon-Fri 9am-5pm GMT (excl. bank holidays)

Medical Information website
https://www.novartis.gr/

Medical Information email
medinfo2.gr@novartis.com

Adverse events and product complaints

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητου συμβάντος με τη χρήση προϊόντος της εταιρείας μας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στα τηλέφωνα.
+30 210 28 97 200
+30 210 28 28 812 (εκτός ωρών γραφείου)
Fax: +30 210 28 50 590
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com
Τέλος, ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών με την υποβολή κίτρινης κάρτας από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral

Adverse event phone number
+30 210 28 97 200 | +30 210 28 28 812 (excluding office hours)

Adverse event email
drug_safety.greece@novartis.com

Facebook
Link

LinkedIn
Link

YouTube
Link

Novartis products

Medicinal products marked withare subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. You can help by reporting any side effects you may get.

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Lamisil
(Terbinafine)

Aclasta
(Zoledronic acid)

Adakveo
(Crizanlizumab)

Afinitor
(Everolimus)

Aimovig
(Erenumab)

Anafranil
(Clomipramine hydrochloride)

Atectura Breezhaler
(Indacaterol, Mometasone)

Atriance
(Nelarabine)

Azarga
(Brinzolamide, Timolol)

Azopt
(Brinzolamide)

Bemrist Breezhaler
(Indacaterol, Mometasone )

Beovu
(Brolucizumab)

Betoptic
(Betaxolol Hydrochloride)

Betoptic S
(Betaxolol Hydrochloride)

Certican
(Everolimus)

Co-Diovan
(Valsartan, Hydrochlorothiazide)

Copalia
(Amlodipine besylate, Valsartan)

Copalia HTC
(Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide)

Cosentyx
(Secukinumab)

Dafiro
(Amlodipine besylate, Valsartan)

Dafiro HTC
(Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide)

Desferal
(Deferoxamine)

Diovan
(Valsartan)

DuoTrav
(Τravoprost, Timolol)

Enerzair Breezhaler
(Indacaterol, Mometasone, Glycopyrronium)

Entresto
(Sacubitril, Valsartan)

Enurev Breezhaler
(Glycopyrronium)

Estalis Sequidot
(Estradiol hemihydrate, Norethisterone acetate)

Eucreas
(Vildagliptin, Metformin hydrochloride)

Exelon
(Rivastigmine)

Exforge
(Amlodipine besylate, Valsartan)

Exforge HTC
(Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide)

Exjade
(Deferasirox)

Extavia
(Interferon beta 1b)

Femara
(Letrozole)

Flucon
(Fluorometholone)

Galvus
(Vildagliptin)

Gilenya
(Fingolimod)

Glivec
(Imatinib)

Hirobriz Breezhaler
(Indacaterol)

Hycamtin
(Topocetan)

Icandra
(Vildagliptin, Metformin hydrochloride)

Ilarys
(Canakinumab)

Imprida
(Amlodipine besylate, Valsartan)

Iopidine
(Apraclonidine)

ISOPTO-Carpine
(Pilocarpine)

Izba
(Τravoprost)

Jakavi
(Ruxolitinib)

Jalra
(Vildagliptin)

Kesimpta
(Ofatumumab)

Kisqali
(Ribociclib)

Kymriah
(Tisagenlecleucel)

Leqvio
(Inclisiran)

Lucentis
(Ranibizumab)

Lutathera
(Lutetium Lu 177 dotatate)

Luxturna
(Voretigene Neparvovec)

LysaKare
(L-arginine hydrochloride & L-lysine hydrochloride)

Maxidex
(Dexamethasone)

Mayzent
(Siponimod)

Mekinist
(Trametinib)

Miflonide Breezhaler
(Budesonide)

Myfortic
(Mycophenolic acid)

Neparvis
(Sacubitril, Valsartan)

Nevanac
(Nepafenac)

Onbrez Breezhaler
(Indacaterol)

Opatanol
(Olopatadine)

Oslif Breezhaler
(Indacaterol)

Piqray
(Alpelisib)

Prometax
(Rivastigmine)

Revolade
(Eltrombopag)

Riamet
(Artemether, Lumefantrine)

Rydapt
(Midostaurin)

Sandimmun Neoral
(Cyclosporine)

Sandostatin
(Octreotide)

Sandostatin LAR
(Οctreotide)

Seebri Breezhaler
(Glycopyrronium)

Simbrinza
(Brinzolamide, Brimonidine)

Simulect
(Basiliximab)

Sirdalud
(Tizanidine Hydrochloride)

SomaKit TOC
(Edotreotide)

Starlix
(Nateglinide)

Symmetrel
(Amantadine Hydrochloride)

Tafinlar
(Dabrafenib)

Tasigna
(Nilotinib)

Tegretol
(Carbamazepine)

Tobradex
(Dexamethasone, Tobramycin)

Tobrex
(Tobramycin)

Tovanor Breezhaler
(Glycopyrronium)

Travatan
(Τravoprost)

Triesence
(Triamcinolone)

Trileptal
(Oxcarbazepine)

Tyverb
(Lapatinib)

Ultibro Breezhaler
(Indacaterol, Glycopyrronium)

Ulunar Breezhaler
(Indacaterol, Glycopyrronium)

Vigamox
(Moxifloxacin)

Voltaren
(Diclofenac sodium)

Voltaren Fast
(Diclofenac potassium)

Votrient
(Pazopanib)

Votubia
(Everolimus)

Xiliarx
(Vildagliptin)

Xolair
(Omalizumab)

Xoterna Breezhaler
(Indacaterol, Glycopyrronium)

Zimbus Breezhaler
(Indacaterol, Mometasone, Glycopyrronium)

Zofron
(Ondansetron)

Zolgensma
(Onasemnogene Abeparvovec)

Zomarist
(Vildagliptin, Metformin hydrochloride)

Zometa
(Zoledronic acid monohydrate)

Zykadia
(Ceritinib)

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Page last updated: 26/07/2023