About

GSK er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger.
Felleskatalogen AS er et privat selskap eid av Legemiddelindustrien (LMI). Formålet med Felleskatalogen er å gi helsepersonell strukturert, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om farmasøytiske produkter på det norske markedet. Felleskatalogen inneholder preparatomtaler (Summary of products characteristics, SPC), pakningsvedlegg og Felleskatalogtekster for markedsførte farmasøytiske preparater i Norge. Felleskatalogtekster er utviklet i samarbeid med legemiddelfirmaene og redaksjonen i Felleskatalogen . Statens legemiddelverk har godkjent SPC tekstene som Felleskatalog-tekstene er basert på. Felleskatalogen er ”nummer én” informasjonskilde for farmasøytiske preparater for alle grupper helsepersonell i Norge.

Address

N/A

Last updated: 06/08/2021